Πλοήγηση   Επικοινωνία   Συνδέσεις
Αναζήτηση
En Κεντρική
Εγκαταστάσεις / Θίσβη / ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ
 
Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ
Εγκαταστάσεις
Θεσσαλονίκη
ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧ. ΧΑΛΥΒΑ ΑE
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ
Αλμυρός
SOVEL AE
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ
Κιλκίς
ΕΡΛΙΚΟΝ ΑΒΕ
Θίσβη
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ
Pernik - Βουλγαρία
STOMANA INDUSTRY SA
AEIFOROS BULGARIA SA
PROSAL TUBES SA
TEPROSTEEL SA
Nikolic - FYROM
DOJRAN STEEL Ltd
CERTIFICATION POLICY
Polevskoy - Ρωσία
ZAO TMK CPW
Προϊόντα
Ολοκληρωμένο Σύστημα Οπλισμού SD
Μορφοσίδηρος
Χονδρόσυρμα
Χαλυβδοσωλήνες - Κοίλες Δοκοί
Λαμαρίνες Θερμής 'Ελασης
Ειδικοί Χάλυβες
'Αλλα προϊόντα
Εμπορικό Δίκτυο
Ποιότητα
Περιβάλλον
Υγεία και Ασφάλεια
Επενδυτικές Σχέσεις
Κέντρο Τύπου
Θέσεις Εργασίας
Downloads
Χρήσιμα για το Μηχανικό
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ

 

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ  ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1969 και μετεξελίχθηκε σε ένα ισχυρό Όμιλο εταιριών, ο οποίος δραστηριοποιείται στην παραγωγή χαλυβδοσωλήνων μεσαίας και μεγάλης διαμέτρου για τη μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου και νερού, καθώς και στην παραγωγή κοίλων διατομών (κοίλων δοκών) για χρήση στον κλάδο των κατασκευών και της δόμησης. 

Η κύρια παραγωγική μονάδα της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ είναι εγκατεστημένη στη Βιομηχανική Περιοχή της Θίσβης στη Βοιωτία και θεωρείται μία από τις πλέον σύγχρονες μονάδες παραγωγής χαλυβδοσωλήνων, διεθνώς.

Οι εργασίες κατασκευής του εργοστασίου ολοκληρώθηκαν το 2002 και στις εγκαταστάσεις του λειτουργούν δύο τμήματα σωληνοποίησης, δύο τμήματα εξωτερικής επένδυσης και ένα τμήμα εσωτερικής επένδυσης. 

Στις αρχές του 2013, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. υπέγραψε Σύμβαση με τη γερμανική εταιρία κατασκευής εξοπλισμού SMS Meer, για την προμήθεια μιας νέας μονάδας παραγωγής σωλήνων, η οποία θα έχει τη δυνατότητα παραγωγής σωλήνων μεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου, με εξωτερική διάμετρο από 18" έως 56", πάχος τοιχώματος έως 40mm, μήκος σωλήνα έως 18,3 μέτρα και ποιότητα χάλυβα έως Χ100, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο παραγωγής LSAW-JCOE.  

Με την επένδυση αυτή, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. στοχεύει στη διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων της, προκειμένου να καλύψει την ταχέως αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για  σωλήνες υψηλής αντοχής, που χρησιμοποιούνται σε κατασκευή υποθαλάσσιων και χερσαίων αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου. Τα νέα αυτά προϊόντα θα πληρούν πολύ αυστηρά κριτήρια ποιότητας και με την προσθήκη τους στην υπάρχουσα γκάμα θα παρέχεται ένα μοναδικό εύρος προϊόντων, συμβάλλοντας έτσι στην ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Επιπλέον, οι νέοι αυτοί σωλήνες θα απευθύνονται, μεταξύ άλλων αγορών και σε αυτές της Μεσογείου, του Κόλπου του Μεξικό, της Λατινικής Αμερικής, της Δυτικής Αφρικής και της Βόρειας Θάλασσας.

Εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης όπου βρίσκεται η μονάδα, λειτουργεί λιμάνι, το οποίο διαθέτει γερανούς αποβάθρας και λιμανιού, περονοφόρα οχήματα και λοιπά μηχανήματα φόρτωσης/εκφόρτωσης εμπορευμάτων. Η χρήση του λιμανιού εξασφαλίζει στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ μειωμένους χρόνους παραλαβής πρώτων υλών και παράδοσης προϊόντων, καθώς επίσης και βελτιωμένα μεταφορικά κόστη.

 Στο εργοστάσιο της εταιρίας στη Θίσβη Βοιωτίας παράγονται τα ακόλουθα προϊόντα:

Σωλήνες Αγωγών (σωλήνες SAWH σύμφωνα με διεθνή πρότυπα API 5L, EN 10208, ISO 3183 ή τις εκάστοτε ιδιαίτερες προδιαγραφές του πελάτη)
Σωλήνες Γεωτρήσεων (σωλήνες ευθείας ραφής που κατασκευάζονται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα API 5 CT, ISO 11960) ή με τις εκάστοτε προδιαγραφές του πελάτη σε ποιότητες H40, J 55)
Κοίλες Δοκοί – Κυκλικές
Κοίλες Δοκοί – Τετράγωνες ή Ορθογώνιες (σε ποιότητες S235, S275, S355, S420 και S460)

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του εργοστασίου της Θίσβης, Βοιωτίας είναι πιστοποιημένο κατά: ISO 9001:2008, API Q1.
Επίσης εφαρμόζεται Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2004 καθώς και Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας πιστοποιημένο κατά OHSAS 18001:2007.

Url: www.cpw.gr